Logo De Palm
Logo De Palm

Dagbesteding


De Palm biedt dagbesteding aan ouderen die nog zelfstandig wonen maar door een fysieke of psychische aandoening niet meer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij wordt de mantelzorger ontlast. Ook is dagbesteding een overbruggingsperiode tot aan opname in een langdurige Woon en zorgvoorziening.


Doelstelling

De Palm heeft als doel de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen door:

  • Het aanbieden van gestructureerde opvang en begeleiding.
  • Het ontmoeten van leeftijdsgenoten.
  • Het in stand houden / vergroten van zelfredzaamheid door het aanbieden van activiteiten.
  • Het ontlasten van mantelzorg.


Activiteiten

Voorbeelden zijn:

  • Bewegen voor ouderen.
  • Sociale activiteiten als koffiedrinken en gezelschapsspellen doen.
  • Creatieve activiteiten zoals bloemschikken of kaarten maken.
  • Educatieve activiteiten zoals krant lezen en geheugentraining.


Kosten

Om deel te nemen aan de dagbesteding bij de Palm is een indicatie vanuit de Gemeente nodig dat aangevraagd kan worden bij het WMO loket. Hier kunnen wij u uiteraard mee verder helpen. Ook is het mogelijk om deel te nemen met een PGB indicatie. Naast de vergoeding vanuit de Gemeente moet er ook een kleine eigen bijdrage betaald worden aan het CAK.